Instrukcja

Instrukcja użytkowania serwisu aukcyjnego TargetMoto.pl

I. Dostęp do serwisu

Platforma aukcyjna Grupy Żywiec S.A. dostępna jest pod adresem www.targetmoto.pl. Przeglądanie serwisu aukcyjnego możliwe jest tylko i wyłącznie po zalogowaniu. Logowanie następuje w dwojaki sposób:

1. Podanie kodu dostępu

Login i hasło dostępu do serwisu dla Pracowników Grupy Żywiec S.A. znajduje się na HeiPorcie na stronie Działu Zarządzania Flotą Grupy Żywiec S.A. Wpisując go w panelu logowania uzyskuje się podgląd do trwających aukcji.

!Taki sposób logowania nie daje możliwości licytowania wybranych samochodów.
By móc podbijać cenę należy zarejestrować się w serwisie.

 

2. Rejestracja w serwisie pracownika Grupy Żywiec S.A.

Rejestracja w serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji, zapoznanie się i akceptację Regulaminu aukcji oraz pozytywne zweryfikowanie danych przez Dział Floty Grupy Żywiec S.A.
W procesie rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę spółki Grupy Żywiec, w której jest się zatrudnionym, PESEL, adres zameldowania, adres e-mail oraz numer telefonu.

!Login użytkownik nadaje sobie sam, z zastrzeżeniem, że login nie może być imieniem i nazwiskiem pracownika
(np. jkowalski, anna_nowak, wiśniewski).
 

 

Formularz rejestracji:

 

Po wypełnieniu formularza pracownik otrzyma na podany adres e-mailowy wiadomość z danymi konta.
Hasło można zmienić po zalogowaniu w systemie – klikając „Moje dane”.
Konto zostanie aktywowane w przeciągu 48 h – po pozytywnej weryfikacji danych przez Dział Floty Grupy Żywiec S.A. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo.

II. Licytowanie w serwisie aukcyjnym targetmoto.pl – cena maksymalna

Samochody licytuje się przy użyciu przycisku określając w ten sposób cenę maksymalną, jaką licytujący jest w stanie zapłacić za wystawiony samochód. Uczestnik klika na przycisk, do którego przypisana jest odpowiednia cena maksymalna.
System otwiera nowe okno z prośbą o potwierdzenie oferowanej kwoty maksymalnej. Po akceptacji system przyjmuje ofertę uczestnika.

 

!Może się zdarzyć, że w międzyczasie za sprawą podbić innych uczestników aktualna cena za pojazd przewyższy ofertę wysyłaną przez uczestnika. W takim przypadku oferta nie zostanie przyjęta, o czym uczestnik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.
 

 

Po przyjęciu ceny maksymalnej uczestnika system, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego uczestnika, automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego uczestnika o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej.
Kwota postąpienia każdorazowo określona jest w opisie aukcji, jednak na ogół wynosi ona 100 zł.
Użytkownik ma możliwość ustawienia ceny maksymalnej większej od ceny wywoławczej od razu o kilka tysięcy, ale musi wykonać to w dwóch krokach. Najpierw wybiera najwyższą cenę prezentowaną na liście rozwijanej, po zatwierdzeniu i ponownym rozwinięciu listy pokażą mu się wyższe kwoty.

Symulacja przebiegu aukcji:

Cena wywoławcza samochodu 10 000 zł
Postąpienie 100 zł
  Cena max. Aktualna cena  
Gracz 1: Jan Kowalski 13 000 zł 10 100 zł Po ustawieniu ceny max. przez pierwszego gracza system automatycznie podbija cenę wywoławczą o kwotę postąpienia. Tym samym gracz 1 wchodzi do gry.
Gracz 2: Anna Nowak 11 500 zł 11 600 zł Aktualnie wygrywającym aukcję jest gracz 1. Cena maksymalna gracza 2 została automatycznie przebita (ponieważ gracz 1 wcześniej zaoferował wyższą kwotę).
Gracz 3: Piotr Wiśniewski 13 500 zł 13 100 zł Aktualnie wygrywającym jest gracz 3, który zaoferował najwyższą jak dotąd kwotę maksymalną.

 

!Zwycięzcą aukcji jest uczestnik, którego oferta obejmowała najwyższą cenę.Jeżeli kilku uczestników złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa ten, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

 

!Gdy oferta złożona przez uczestnika jest w danej chwili najwyższa, nie może on brać udziału w innych licytacjach.
By mieć pewność, że oferta zostanie przyjęta przez system należy złożyć ją najpóźniej na 5 sekund przed zakończeniem czasu trwania aukcji.

 

!Strona aukcji nie odświeża się automatycznie.
By zobaczyć aktualną najwyższą ofertę należy odświeżyć stronę w sposób wskazany poniżej:

 

I sposób: użycie skrótu klawiszowego „ctrl+r” (jednoczesne wciśnięcie klawisza ctrl i r),
a następnie potwierdzenie wyświetlonego komunikatu poprzez kliknięcie np. „Ponów próbę” lub „Prześlij ponownie”.

II sposób
: Użycie ikony odświeżania na pasku narzędzi przeglądarki internetowej

Np.:                lub

 

III. Wygrana w licytacji

O wygranej aukcji uczestnik zostanie poinformowany e-mailowo. W wiadomości zestawione są informacje dotyczące wylicytowanego samochodu oraz dane do faktury (podane w formularzu rejestracji).

!Poprawność danych do faktury VAT
należy potwierdzić odpowiadając na otrzymany e-mail.

 

Konto zwycięzcy aukcji zostaje automatycznie zablokowane na okres 6 miesięcy. W tym czasie będzie on mógł jedynie przeglądać aktualne aukcje, ale niemożliwe będzie licytowanie samochodów.

IV. Kontakt

Wątpliwości dotyczące działania platformy bądź problemy techniczne należy składać
e-mailowo na adres: biuro@targetmoto.pl